ISP HURT

Aktualności

Powrót

Ogłoszenie o otwarciu likwidacji spółki

Likwidator ISPhurt sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 35 wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000604032 zawiadamia, że w dniu 17.04.2020 r. podjęta została uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji.

W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Spółki, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili swoje wierzytelności.

Dołącz do nas