ISP HURT

Operator infrastruktury

Powrót

1OPERATOR INFRASTRUKTURY

Przypuszczalnie większość z operatorów lokalnych/regionalnych, którzy wybudowali infrastrukturę światłowodową, zna problem ograniczonej skuteczności akwizycji swoich usług. W efekcie każdy z OI obsługuje w swoim zakresie tylko część dostępnych w ramach wybudowanej przez siebie sieci lokali. Ich odsetek zależny jest od wielu czynników m.in. takich jak lokalne zapotrzebowanie, możliwości techniczne czy konkurencja. Wiele firm stoi ponadto przed dylematem, czy ograniczona akwizycja zapewni przychody niezbędne do opłacenia kosztów utrzymania sieci i oczekiwany zysk z prowadzonej działalności gospodarczej. Pytania te pojawiają się często zwłaszcza w związku z projektami FTTH zrealizowanymi ze wsparciem funduszy unijnych, które wymagają zapewnienia ich trwałości – a więc utrzymania sieci przez kilka lat. Nie zawsze akwizycja własna gwarantuje przychody potrzebne dla zbilansowania inwestycji. Część przedsiębiorców podejmuje w takich sytuacjach działania związane ze sprzedażą sieci lub całych firm nie widząc innej drogi utrzymania rentowności.

My również takie problemy znamy i odpowiedzią na ich rozwiązanie było założenie spółki ISPhurt.

Dzięki podjęciu współpracy z ISPhurt masz gwarancje, że Twoja infrastruktura zostanie maksymalnie wykorzystana, przynosząc tym samym dodatkowe korzyści finansowe. Cały zaś proces wdrożenia modelu BSA i warunki formalne będą oparte na rozwiązaniach wypracowanych przez profesjonalistów, którzy znają mechanizmy działające na rynku hurtowym i już ten model wdrożyli we własnych firmach.

Naszym celem jest zebranie w grupę jak największej liczby operatorów lokalnych (OI) udostępniających swoją infrastrukturę i tym samym zgromadzenie odpowiednio dużej ilości HP, która umożliwia prowadzenie efektywnych i partnerskich rozmów z operatorami zainteresowanymi jej wykorzystaniem (OA), przy jednoczesnym  wynegocjowaniu możliwie najlepszych warunków.

Nasza współpraca pozwala na wypracowanie wspólnych, a przy tym solidnych, standardów w dostępie do sieci lokalnych ISP, gdyż nikt tak jak my nie zna naszej infrastruktury, możliwości oraz ograniczeń segmentu MŚP. 2Umożliwia też wymianę wiedzy technicznej oraz organizacyjnej. Oszczędza czas oraz ogranicza koszty przygotowywania własnych umów i procedur. Pozwala skupić się OI na tym, na czym znamy się świetnie – na budowie sieci, a dodatkowe środki pozyskane w modelu hurtowym wykorzystać wedle własnego uznania np. na finansowanie kolejnych inwestycji lub kapitalizację zysku z działalność.

Projekt ISPhurt nie zakłada konsolidacji operatorów infrastruktury, nie zakłada również kupowania ich sieci, ani łączenia w ramach jednego podmiotu. Co ważne – formuła narzędziowej spółki celowej jest mechanizmem zapewniającym kreowanie zysku bezpośrednio u OI. ISPhurt jest bowiem narzędziem współpracy operatorów sieci lokalnych, a nie zewnętrznym resellerem, który szuka zysku w odsprzedaży dostępu do Waszych zasobów.

 

1Skontaktuj się z nami.  2Podpiszemy umowę NDA.  3Przekaż nam informacje o zasiegu swojej sieci i ilości HP.  4Zweryfikujemy Twoją infrastrukturę przeprowadzając audyt i opcjonalnie testy instalacyjne, których celem jest określenie stanu infrastruktury pod kątem możliwości podjęcia współpracy w zakresie hurtowego udostępnienia infrastruktury. 5Podpisujemy jedną umowę o współpracy, w ramach której masz mozliwość współpracy z wieloma OA. 

Pamiętaj: Udostępnienie własnej infrastruktury to nie zagrożenie,
lecz szansa na zwiększenie przychodów i powstrzymanie innych operatorów
przed jej dublowaniem tam, gdzie istnieje możliwość dzierżawy.

Dołącz do nas