ISP HURT

Współpraca

Powrót

schematProjekt ISPhurt powstał z inicjatywy pięciu doświadczonych operatorów lokalnych, którzy dostrzegli szansę na szersze wykorzystanie potencjału budowanych przez siebie sieci światłowodowych. Nie bez znaczenia jest również, iż w ramach współpracy możliwe jest wypracowanie wspólnych dokumentów i procedur oraz wzajemnego wsparcia w procesie pozyskiwania do współpracy kolejnych operatorów. Wieloletnia, branżowa działalność pozwoliła założycielom stworzyć spółkę celową odpowiadając na potrzeby dzisiejszego rynku i tym samym rozwiązującą wiele jego problemów związanych z realizacją usług hurtowych – zdecydowanie odmiennych od dotychczasowych doświadczeń niemal wszystkich polskich ISP. Idea projektu jest prosta – zależy nam na  intensyfikacji wykorzystania sieci operatorów infrastruktury (OI) poprzez udostępnienie jej różnym operatorom alternatywnym (OA).

Niewątpliwie bodźcem do stworzenia projektu była dla nas podpisana w listopadzie 2015 roku Umowa BSA określająca zasady wykorzystania infrastruktury światłowodowej lokalnego operatora TPnets.com przez największego polskiego operatora – Orange Polska.

Fakt ten jasno pokazał, że rynek dojrzał do tego, aby infrastruktura światłowodowa wybudowana przez lokalnego operatora (OI), mogła być wykorzystana przez innego dostawcę usług (OA) dając obopólne korzyści:

   

oidla OI – to zwiększenie stopnia wykorzystania wybudowanej przez niego infrastruktury i tym samym dodatkowy przychód;

 

oadla OA – to nowe zasoby FTTH dostępne „od ręki” i bez konieczności ponoszenia nakładów inwestycyjnych związanych z budową własnej infrastruktury.

 


 

ISPhurt jako agregator gwarantuje rozwiązania proceduralne i techniczne umożliwiające sprawne
wprowadzenie modelu hurtowego zarówno po stronie operatora lokalnego (operatora infrastruktury)
jak i operatora wykorzystującego obcą infrastrukturę (operator alternatywnego).

  

oi OI nie musi samodzielnie przygotowywać i negocjować warunków umów z każdym OA – jedna Umowa z ISPhurt zapewnia dostęp infrastruktury OI różnym OA, którzy płacą za jej wykorzystanie. ISPhurt koncentruje się przy tym na pozyskiwaniu kolejnych OA oraz rozwoju mechanizmów profesjonalnej współpracy wszystkich uczestników projektu. oa OA ma gwarancje jednorodnych i spójnych procedur dla całej grupy OI reprezentowanej przez ISPhurt, jeden punkt kontaktowy dla sieci zlokalizowanych w różnych rejonach kraju, a pozyskiwanie do współpracy kolejnych OI nie wymaga podpisywania nowych umów – nowe lokalizacje udostępnia bowiem ISPhurt w oparciu o zawartą umowę.

   
Integracja w ramach ISPhurt,  poza uproszczeniem kwestii formalnych,  niesie dla stron również wiele rozwiązań technicznych
pozwalających na sprawne uruchomienie modelu hurtowego.

  

  • Wiedzę techniczną dotyczącą konfiguracji urządzeń.
  • Know-how w zakresie organizacji pracy firm, wymiany danych i rozwiązywania ewentualnych problemów.
  • Brak konieczności budowania dedykowanych punktów styku (PSS) dla każdej pary OI-OA z osobna. Dzięki koncepcji regionalnych punktów styku sieci (RPSS) zapewniających transmisję między węzłami OI, umożliwiamy uruchomienie usług hurtowych w sieciach wszystkich uczestników projektu, bez względu na ich wielkość.

   

Nasza koncepcja daje szansę na współpracę hurtową każdemu OI posiadającemu odpowiednia infrastrukturę.
Równocześnie każdy OA zainteresowany współpracą może uzyskać dostęp
do wszystkich sieci projektu łącząc się z jednym z naszych węzłów.

Dołącz do nas